ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਇਟ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੇਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

By news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *