Kerala Election Results ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਟ ਸੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਟੀਅੇੱਮਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *