Author: news

ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਇਟ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੇਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ