• ਐਤਃ. ਫਰ. 5th, 2023

ਤਿਉਹਾਰ

  • Home
  • Basant Panchami ਜਾਣੋ ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁਭ

Basant Panchami ਜਾਣੋ ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁਭ

ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ…