• ਐਤਃ. ਅਕਤੂਃ 1st, 2023

Gehraiyaan Deepika Padukone Siddhant Chaturvedi Ananya Pandey Public Reaction

Bynews

ਫਰ. 21, 2022
Gehraiyaan | Deepika Padukone | Siddhant Chaturvedi | Ananya Pandey | Public Reaction

ਇਹ ਫਲਿਮ ਇਕ ਲੋਵੲ ਟਰੳਿਨਗਲੲ ਤੇ ਬਣੀ ਏ, ਇਸ ਫਲਿਮ ਵਚਿ ਦੀਪਕਿਾ ਪਾਦੁਕੋਣ, ਸੱਿਧਾਰਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅੰਨਾਨਯਾ, ਪਾੰਡੇਯ ਅਤੇ ਧੈਰਯਾ ਮੁਖ ਭੂਮਕਿਾ ਵਚਿ ਨੇ ਇਸ ਫਲਿਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਹੳਕੁਨ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਖੳਪੋੋਰ ੳਨਦ ਸੋਨਸ ਅਤੇ ਓਖ ੰੳ ਿਅੁਰ ਓਕ ਠੁ ਫਲਿਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫ਼ਲਿਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੱਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫਲਿਮ ਦਾ ਪਰੋਦੁਚਟੋਿਨ ਧਹੳਰਮੳ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੱਿਤਾ ਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਰਾਂਗੇ ਨਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਗਹਰਿਾਈਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਫਲਿਮ ਵਚਿ ਨਜ਼ਰ ਅਣਗੇ ਦੀਪਕਿਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਅਤੇ ਸੱਿਧਾਰਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਦੀਪਕਿਾ ਨਾਲ ਸਧਿਾਂਤ ਦੀ ਏ ਪੈਲ਼ੀ ਫਲਿਮ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਸੱਿਧਾਰਥ ਫਲਿਮ ਗਲੀ ਬੋੇ ਵਚਿ ਰਨਵੀਰ ਸੰਿਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ

ਇਸ ਫਲਿਮ ਦਾ ਪਰੋਦੁਚਟੋਿਨ ਧਹੳਰਮੳ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੱਿਤਾ ਏ
ਫਲਿਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਰਸਟੰਿਗ ਏ, ਫਲਿਮ ਵਚਿ ਦੀਪਕਿਾ ਤੇ ੳਨੳਨੇੳ ਪਾੰਡੇਯ ਚੋੁਸਨਿ ਨੇ, ਦੀਪਕਿਾ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਧੀਰਜ ਏ ਤੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਧਿਾਂਤ ਏ, ਇਹ ਚਾਰੋ ਇਕ ਦਨਿ ਮਲਿਦੇ ਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਚਿ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰ ਦੀਪਕਿਾ ਤੇ ਸੱਿਧਾਰਥ ਇਕ ਦੂੱਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਏ ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਿਦਗੀ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਫਲਿਮ ਕਹਾਣੀ ਵਚਿ ਵਚਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਵਸਿਟ ਦੱਿਤਾ ਏ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਿਮ 50-50 ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਇਸ ਫਲਿਮ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਫਲਿਮ ਵਚਿ ਚਾਰੋਂ ਏਕ੍ਟਰ੍ਸ ਦੀ ਐਕਟੰਿਗ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਏ ਇਸ ਫਲਿਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੱਿਤੇ

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।