• ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ. ਸਤੰ. 29th, 2023

Navratri Day 5 Mata Sakandmata ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ , ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਥਾ

Bynews

ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2022 , , ,
Navratri Day 5 | Mata Sakandmata | ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ , ਸਕੰਦਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਥਾ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਨਿ ਮਾਤਾ कात्यायनी ਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਿਨਾ ਵਚਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਏ,
ਮਾਣਆਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕ ਿਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ कात्यायन ऋषि ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਸਿ ਕਰਕੇ ਇੰਨ ਨੂੰ कात्यायनी ਮਾਤਾ ਕਹਿਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ महिषासुर ਤੇ शुम्भ और निशुम्भ ਵਰਗੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ,
ਮੰਨਆਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਲਿ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੰਿਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਲਿਦਾ ਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉੰਨਾ ਸਾਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਕਿਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ,
ਮਨੀਆਂ ਏ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੇ ਜੰਿਨਾ ਦੇ ਵਆਿਹ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਆਿ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਨਵਰਾਤਰਆਿਂ ਵਚਿ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ कात्यायनी ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰਆਿਂ ਦੇ ਦਨਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਨਿਾਂ ਵਚਿ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।