• ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ. ਸਤੰ. 29th, 2023

Ravi Singh Maan Died | Babu Singh Maan Son | ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

Bynews

ਫਰ. 26, 2022
Ravi Singh Maan Died | Babu Singh Maan Son | ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਿਮੳੂਿਜ਼ਕ ਿੲੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਿਸੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਬਾਬੂ ਿਸੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਵੀ ਮਾਨ ਦਾ ਹੋਿੲਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰਵੀ ਮਾਨ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿੲਲਾਜ਼

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।